Kontaktirajte nas s povjerenjem i bez obaveza

Kontakt informacije

IVER D.O.O. za građenje, trgovinu i usluge
31431 Čepin, Ferdinanda Speisera 1
OIB: 26935620735

UPRAVA
Ivan Dumančić, mag.ing.el.
TEL./FAX: +385 97 796 1003
MAIL: ivan.dumancic@iver.hr

GRAĐEVINSKA OPERATIVA
Sandra Letica, ing.građ.
TEL./FAX: +385 91 451 5432
MAIL: sandra.letica@iver.hr

TEHNIČKA PRIPREMA
Martina Valentić, mag.ing.aedif.
TEL./FAX: +385 91 451 5429
MAIL: martina.valentic@iver.hr

KOOPERACIJA
Boris Lovretić, dipl.oec.
TEL./FAX: +385 91 451 5432
MAIL: boris.lovretic@iver.hr

RAČUNOVODSTVO/FINANCIJE
Spomenka Lovretić, dipl.oec.
TEL./FAX: +385 99 658 5594
MAIL: spomenka.lovretic@iver.hr

NABAVA
Sonja Knežević, građ.teh.
TEL./FAX: +385 99 658 5593
MAIL: sonja.knezevic@iver.hr

PROIZVODNJA STOLARIJE
Boris Lovretić, dipl.oec.
TEL./FAX: +385 91 451 5432
MAIL: boris.lovretic@iver.hr

Copyright © 2021. Iver d.o.o. Sva prava zadržana.